Dấu ngày tháng

Dấu ngày tháng Printer S220, Mini Dater S120

Dấu ngày tháng Printer S220,  Mini Dater S120

Dấu ngày tháng Printer S220,  Mini Dater S120.

- Chiều cao chữ, số: 4mm.
- Số dòng tối đa: 01 dòng.
- Màu có sẵn: Xanh, đỏ, đen.
- Dấu ngày tháng S220, Mini S120 sử dụng thẻ mực E/200 hoặc E/10
- Dấu ngày tháng thường dùng cho ngày tháng trên bao bì, hạn dùng sàn phẩm,.... Dấu có đầu đóng dấu, rất tiện lợi.
- Dấu ngày tháng được thiết kế gọn, nhẹ thời trang chuyển động êm ái. Đạt tiêu Chuẩn Châu Âu. Bảo hành vĩnh viễn.

Dấu ngày tháng Colop Printer Q43-Dater

Dấu ngày tháng Colop Printer Q43-Dater

Dấu ngày tháng Colop Printer Q43-Dater

Dấu số thứ tự 1->6 Colop S126

Dấu số thứ tự 1->6 Colop S126

Dấu số thứ tự 1->6 Colop S126

- Chiều cao chữ, số: 4mm
- Số dòng tối đa: 01 dòng
- Màu có sẵn: Xanh, đỏ, đen.
- Dấu ngày tháng  Mini Dater S126 sử dụng thẻ mực  E/10
- Dấu ngày tháng thường dùng cho ngày tháng trên bao bì, hạn dùng sàn phẩm,.... Dấu có đầu đóng dấu, rất tiện lợi.
- Dấu ngày tháng được thiết kế gọn, nhẹ thời trang chuyển động êm ái. Đạt tiêu Chuẩn Châu Âu. Bảo hành vĩnh viễn.

Dấu ngày tháng Colop Printer Q30-Dater

Dấu ngày tháng Colop Printer Q30-Dater

Dấu ngày tháng Colop Printer Q30-Dater 

Dấu ngày tháng Colop Printer Q24-Dater

Dấu ngày tháng Colop Printer Q24-Dater

Dấu ngày tháng Colop Printer Q24-Dater 

Dấu ngày tháng Colop Printer R40-Dater

Dấu ngày tháng Colop Printer R40-Dater

Dấu ngày tháng Colop Printer R40-Dater

Dấu ngày tháng Colop Printer R30-Dater

Dấu ngày tháng Colop Printer R30-Dater

Dấu ngày tháng Colop Printer R30-Dater

Dấu ngày tháng Colop Printer R24-Dater

Dấu ngày tháng Colop Printer R24-Dater

Dấu ngày tháng Colop Printer R24-Dater

Dấu ngày tháng Printer 60-Dater

Dấu ngày tháng Printer 60-Dater

Dấu ngày tháng Printer 60-Dater

Dấu ngày tháng Printer 55-Dater

Dấu ngày tháng Printer 55-Dater

Dấu ngày tháng Printer 55-Dater

Syndicate content