Dấu Số

Dấu số Colop dùng tampon rời.

Dấu số Colop dùng tampon rời.

Dấu số Colop dùng tampon rời.

Dấu số dùng tampon rời rất đa dạng về loại, hiện tại công ty co những dạng dấu số:

Dấu số tự động Colop 2106, 2008, 2010

Dấu số tự động Colop 2106, 2008, 2010

Dấu số tự động Printer 2106, 2008, 2010

Dấu số tự động Colop 2010-P

Dấu số tự động Colop 2010-P

Dấu số tự động Printer 2010/P

Syndicate content