Dấu vuông

Hộp dấu Colop Printer 20 New 2017

Hộp dấu Colop Printer 20 New 2017

-Kích thước: 14mm x 38 mm

-Số dòng tối đa: 03 dòng

-Màu có sẵn: Đỏ, Xanh, Đen

-Thẻ mực loại: E/20

Hộp dấu Printer 10N

Hộp dấu Printer 10N

-Kích thước: 10mm x 27 mm

-Số dòng tối đa: 02 dòng

-Màu có sẵn: Đỏ, Xanh, Đen

-Thẻ mực loại: E/10

-Hộp dấu thường dùng cho dấu chức danh, dấu giám đốc, dấu phó giám đốc, dấu chữ ký nhỏ...

-Con dấu được thiết kế gọn, nhẹ thời trang chuyển động êm ái. Chuẩn Châu Âu bảo hành vĩnh viễn.

Hộp dấu Printer 20N

Hộp dấu Printer 20N

-Kích thước: 14mm x 38 mm

-Số dòng tối đa: 03 dòng

-Màu có sẵn: Đỏ, Xanh, Đen

-Thẻ mực loại: E/20

-Hộp dấu thường dùng cho dấu tên, dấu chức danh, dấu đã thu, dấu đã chi...

-Con dấu được thiết kế gọn, nhẹ thời trang chuyển động êm ái. Chuẩn Châu Âu bảo hành vĩnh viễn.

Hộp dấu Printer 30N

Hộp dấu Printer 30N

-Kích thước: 18mm x 47 mm

-Số dòng tối đa: 04 dòng

-Màu có sẵn: Đỏ, Xanh, Đen

-Thẻ mực loại: E/30

-Hộp dấu thường dùng cho dấu chức danh, dấu mã số thuế, dấu chữ ký...

-Con dấu được thiết kế gọn, nhẹ thời trang chuyển động êm ái. Chuẩn Châu Âu bảo hành vĩnh viễn.

Hộp dấu Printer 40N

Hộp dấu Printer 40N

-Kích thước: 23mm x 58 mm

-Số dòng tối đa: 05 dòng

-Màu có sẵn: Đỏ, Xanh, Đen

-Thẻ mực loại: E/40

-Hộp dấu thường dùng cho dấu mã số thuế, dấu tên cơ sở, dấu chữ ký...

-Con dấu được thiết kế gọn, nhẹ thời trang chuyển động êm ái. Chuẩn Châu Âu bảo hành vĩnh viễn.

Hộp dấu Printer 50N

Hộp dấu Printer 50N

-Kích thước: 30mm x 69 mm

-Số dòng tối đa: 06 dòng

-Màu có sẵn: Đỏ, Xanh, Đen

-Thẻ mực loại: E/50

-Hộp dấu thường dùng cho dấu Mã số thuế lớn, dấu chữ ký...

-Con dấu được thiết kế gọn, nhẹ thời trang chuyển động êm ái. Chuẩn Châu Âu bảo hành vĩnh viễn.

Hộp dấu Printer 60N

Hộp dấu Printer 60N

-Kích thước: 37mm x 76 mm

-Số dòng tối đa: 07 dòng

-Màu có sẵn: Đỏ, Xanh, Đen

-Thẻ mực loại: E/60

-Hộp dấu thường dùng cho dấu chứng thực, dấu có nội dung lớn...

-Con dấu được thiết kế gọn, nhẹ thời trang chuyển động êm ái. Chuẩn Châu Âu bảo hành vĩnh viễn.

Dấu vuông Printer Q12

Dấu vuông Printer Q12

-Kích thước: 12mm x 12mm

-Số dòng tối đa: 03 dòng

-Màu có sẵn: Đỏ, Xanh, Đen

-Thẻ mực loại: E/Q12

-Hộp dấu thường dùng cho tên viết tắt, logo cỡ nhỏ,  ...

-Con dấu được thiết kế gọn, nhẹ thời trang chuyển động êm ái. Chuẩn Châu Âu bảo hành vĩnh viễn.

Dấu Vuông Printer Q17

Dấu Vuông Printer Q17

-Kích thước: 17mm x 17mm

-Số dòng tối đa: 04 dòng

-Màu có sẵn: Đỏ, Xanh, Đen

-Thẻ mực loại: E/Q17

-Hộp dấu thường dùng cho tên viết tắt, logo cỡ nhỏ,  ...

-Con dấu được thiết kế gọn, nhẹ thời trang chuyển động êm ái. Chuẩn Châu Âu bảo hành vĩnh viễn.

Dấu vuông Printer Q24

Dấu vuông Printer Q24

-Kích thước: 24mm x 24mm

-Số dòng tối đa: 06 dòng

-Màu có sẵn: Đỏ, Xanh, Đen

-Thẻ mực loại: E/Q24

-Hộp dấu thường dùng cho tên viết tắt, logo cỡ nhỏ,  ...

-Con dấu được thiết kế gọn, nhẹ thời trang chuyển động êm ái. Chuẩn Châu Âu bảo hành vĩnh viễn.

Syndicate content