Hướng dẫn kê khai, nộp tờ khai qua mạng với hệ thống iHTKK, Cách sử dụng Token.

Hướng dẫn kê khai, nộp tờ khai qua mạng với hệ thống iHTKK  
5 bước để kê khai, nộp tờ khai thuế qua mạng với hệ thống iHTKK:
Bước 1. Cài đặt Chữ ký số và phần mềm kê khai thuế qua mạng
Bước 2. Đăng ký tờ khai thuế nộp qua mạng
Bước 3. Tạo tờ khai và bảng kê bằng phần mềm HTKK
Bước 4. Nộp tờ khai qua mạng
Bước 5. Tra cứu tờ khai
 Bước 1: Cài đặt chữ ký số và phần mềm kê khai thuế qua mạng
      •    Bước 1.1: Cắm USB Token Viettel-ca (chứa chữ ký số) vào máy tính của bạn
      •    Bước 1.2: Mở ổ đĩa CD Drive có tên Viettel-ca
      •    Bước 1.3: Bấm đúp vào file Setup.exe để bắt đầu quá trình cài đặt (Chương trình sẽ tự động cài đặt các phần mềm cần thiết để kê khai thuế qua mạng, quá trình cài đặt có thể mất từ 5 đến 10 phút, tùy thuộc vào đường truyền Internet của bạn).
Bước 2: Đăng ký các tờ khai sẽ gửi qua mạng
      •    Bước 2.1: Mở trình duyệt IE (Internet Explorer). Truy cập vào địa chỉ http://noptokhai.gdt.gov.vn để vào trang chủ của cơ quan thuế. Tại đây, bạn bấm vào nút Đăng nhập (ở góc trên bên phải)

      •    Bước 2.2: Trên trang Đăng nhập, bạn nhập Mã số thuế vào ô Tên đăng nhập và nhập Mật khẩu (là mật khẩu bạn đã đổi trong Bước 2, ở trên), sau đó bấm Đăng nhập để đăng nhập vào hệ thống kê khai thuế qua mạng.

      •    Bước 2.3: Sau khi đăng nhập thành công, bạn bấm vào mục Tài khoản, trên màn hình sẽ hiển thị ra trang Đăng ký tờ khai.

      •   Bước 2.4: Trong danh sách các loại tờ khai thuế, bạn tìm đến loại tờ khai cần kê khai, chọn kỳ bắt đầu kê khai và tick vào ô vuông bên cạnh (Lặp lại bước này để tiếp tục chọn đăng ký các loại tờ khai thuế khác)
      •    Bước 2.5: Sau khi chọn đủ các loại tờ khai thuế cần đăng ký, bạn bấm Tiếp tục để đăng ký.

      •    Bước 2.6: Trên trang Danh sách tờ khai vừa chọn đăng ký, bạn bấm Chấp nhận để hoàn thành việc đăng ký tờ khai thuế với cơ quan thuế.

Ghi chú: Sau này nếu cần, bạn cũng có thể đăng ký thêm hoặc ngừng các loại tờ khai thuế để kê khai.
Bước 3. Tạo tờ khai và bảng kê bằng phần mềm HTKK
Tại bước này, bạn sẽ sử dụng phần mềm HTKK để thực hiện việc kết xuất các tờ khai và bảng kê cần kê khai thuế.
     •  Bước 3.1: Bạn chạy phần mềm HTKK và chọn kết xuất các tờ khai cần kê khai (giống như trước đây, bạn thực hiện kết xuất các tờ khai để kê khai nộp tờ khai trực tiếp tại cơ quan thuế). Việc kết xuất các tờ khai để kê khai thuế qua mạng chỉ có sự khác biệt từ bước bên dưới, do vậy bạn cần xem kỹ từ bước dưới để thực hiện.
      • Bước 3.2: Trên giao diện Nhập tờ khai, bấm nút In để in tờ khai điện tử.

      • Bước 3.3: Điền các thông tin vào trong cửa sổ In tờ khai:
        Trong ô Chọn máy in: chọn CutePDF Writer
        Trong ô Số bản in: giữ nguyên giá trị mặc định là 1
        Trong ô Trang in: gõ vào giá trị 1
Sau đó bạn bấm nút In để kết in tệp tờ khai ra file PDF.

      • Bước 3.4:Trên cửa sổ Save As bạn chọn nơi lưu tệp tờ khai (thông thường lưu ở My Document), sau đó bấm nút Save để lưu tệp tờ khai.

      • Bước 3.5: Trên giao diện Nhập tờ khai bạn bấm vào tên phụ lục (bảng kê) cần kết xuất, sau đó bấm nút Kết xuất để kết xuất tệp phụ lục (bảng kê) ra file excel.

      • Bước 3.6: Trên cửa sổ File excel export to C:HTTK-Temp bạn chọn thư mục để lưu (thông thường lưu ở My Document), sau đó bấm nút Save để lưu lại tệp phụ lục.

Lặp lại Bước 3.5 và Bước 3.6 này cho đến khi kết xuất hết các tệp phụ lục cần kê khai.

Bước 4. Nộp tờ khai qua mạng
Bước này bạn sẽ thực hiện việc gửi các tờ khai và phụ lục đã kết xuất trong Bước 4 cho cơ quan thuế thông qua chức năng Nộp tờ khai trên website http://noptokhai.gdt.gov.vn 
      • Bước 4.1: Trên website của cơ quan thuế, bạn bấm vào Nộp tờ khai để vào trang Nộp hồ sơ khai thuế

      • Bước 4.2: Khi trang Nộp hồ sơ khai thuế hiện ra, bạn bấm vào nút Chọn tệp tờ khai để chọn tệp tờ khai cần gửi.

      • Bước 4.3: Trong cửa sổ Open, bạn tìm đến thư mục lưu các tệp tờ khai đã kết xuất trong Bước 4, sau đó chọn tệp tờ khai cần gửi và bấm Open.

      • Bước 4.4: Cắm USB Token Viettel-CA vào cổng USB của máy tính, sau đó bấm nút Ký điện tử để ký lên tệp tờ khai.

      • Bước 4.5: Khi cửa sổ iHTKK hiện ra, bạn nhập mã PIN của USB Token Viettel-ca (mật khẩu đăng nhập USB Token) sau đó bấm Chấp nhận để ký lên tờ khai.

      • Bước 4.6: Khi cửa sổ iHTKK thông báo “Ký tệp tờ khai thành công” hiện ra, bạn bấm vào OK để hoàn tất quá trình ký lên token.

                                                                              Tham khao