Đăng ký thành lập mới địa điểm kinh doanh

Địa điểm kinh doanh là nơi hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp được tổ chức thực hiện. Địa điểm kinh doanh có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính.

 

 
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
( Khoản 2 Điều 33, Nghị định 43/2010/NĐ-CP
của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp)
*************************

Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được đặt địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.

Hồ sơ gồm:

- Thông báo về việc lập địa điểm kinh doanh

- Bản sao chứng thực cá nhân hợp pháp quy định tại Điều 24 Nghị định này của người đứng đầu địa điểm kinh doanh.

Lưu ý:

  1. Để biết thêm chi tiết vui lòng tham khảo Luật doanh nghiệp, Nghị định 43/2010/NĐ-CPThông tư 01/2013/TT-BKHĐT hoặc liên lạc (0274).3905177.
  2. CMND được xem là hợp lệ khi CMND có giá trị sử dụng 15 năm kể từ ngày cấp.
  3. Trụ sở chi nhánh phải có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên đường, tên xã (phường, thị trấn), huyện (thị xã), tỉnh; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có.
  4. Lệ phí đăng ký chi nhánh: 100.000 đồng. 
  5. Chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật, chú sơ hữu, thành viên sáng lập, cổ đông sáng lập, người đứng đầu chi nhánh trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh. Nếu người nộp hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh không thuộc danh sách nêu trên, cần phải kèm theo giấy ủy quyền (thủ tục ủy quyền thực hiện theo hướng dẫn tại UBND phường, xã nơi cư trú).
                                                                                                              Tham khao