Đề nghị bổ sung dữ liệu khi thay đổi ĐKKD

Kính gửi các doanh nghiệp, trong quá trình chuyển đổi dữ liệu đăng ký kinh doanh trên Hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia và liên thông với Hệ thống đăng ký thuế, thông tin của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương vẫn còn nhiều thiếu sót, chưa đầy đủ.

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Dương đề nghị Quý doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc bổ sung thêm các thông tin (ngoài các thông tin đượchướng dẫn) khi nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh như sau:

  1. Bản sao y CMND các thành viên góp vốn ( TNHH), cổ đông sáng lập (CP).
  2. Thông báo thông tin thuế (Mẫu II-6 )
  3. Bổ sung thông tin địa chỉ trụ sở, có số nhà, tên đường, ấp (khu phố), xã (phường, thị trấn), huyện (thị xã), tỉnh (theo quy định tại điều 35, Luật doanh nghiệp). Quý doanh nghiệp có thể tham khảo Quy định đánh số, gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Bình Dương và mẫu tham khảo Đơn xin cấp số nhà.
  4. Đối với trường hợp chuyển đổi trụ sở đơn vị (khác huyện, thị hay tỉnh, thành) hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đề nghị Quý doanh nghiệp vui lòng liên lạc với cơ quan Thuế trước khi thực hiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.