Dấu con chuột "Stamp mouse 20"

Dấu con chuột "Stamp mouse 20"

Dấu con chuột "Stamp mouse 20"

-Kích thước: 14mm x 38 mm
-Số dòng tối đa: 04 dòng
-Màu có sẵn: Đỏ, Hồng, Xanh, Cam
-Dấu thường dùng cho dấu tên, dâu chức danh, dấu chữ ký, dấu tên cơ sở bạn...
-Được thiết kế gọn, nhẹ thời trang, độc đáo.
Chuẩn Châu Âu bảo hành vĩnh viễn. Ngoài ra còn có Stamp mouse 30 với kích cỡ lớn hơn 18*47mm.

Thông số và Mẫu mô tả: